lingebra

Druhý semestr na FIT ČVUT

V červnu jsem zakončil první ročník na FITu. Druhý semestr už byl v mnohém náročnější než ten první, ale také zajímavější. Pojďme si rozebrat jednotlivé předměty.

[LIN] Lineární algebra → E

Zatím nejtěžší předmět, s jakým jsem se setkal. Už jen pro získání zápočtu je potřeba vynaložit nemalé úsilí, i když zápočtové testy jdou napsat stylem nevím co to je, ale umím to spočítat. Před zkouškou jsem se věnoval nepřetržité skoro dva týdny studiu teorie a počítání všech možných typů příkladů. I přes skvělou podporu od vyučujících (konzultační hodiny, odpovídání na dotazy na FB) zápočet dostala jen asi polovina studentů, z nichž polovina u zkoušky neprošla. Předmět je náročný asi hlavně svojí obsáhlostí a množstvím teorie, kterou je potřeba znát.

Linda

[PA2] Programování a algoritmizace → C

Úvod do C++, objektového programování a abstraktních datových typů. Každý týden dvě programovací úlohy odevzdávané a automaticky hodnocené v Progtestu. Zkouškou je obhajoba semestrální práce, na které student samostatně pracuje během semestru. Téma dostal každý náhodně přiřazené, já vytvářel karetní hru Bang! s hrou po síti a umělou inteligencí. Předpokládá se dost samostudia, jelikož náročnost většiny zadání byla mnohonásobně vyšší, než cokoliv, co jsme se učili.

[SAP] Struktura a architektura počítačů → A

Praktické uplatnění některých znalostí z matematické logiky – návrh a minimalizace logických a sekvenčních obvodů, jejich sestavování v Xilinx ISE, následné nahrávání do FPGA přípravku. V druhé polovině semestru jsme poznávali Assembler v AVR Studiu. Při samostatných úlohách se programoval např. displej s posuvným textem nebo časovač bomby s využitím přerušení.

[TED] Tvorba elektronické dokumentace → A

Jeden s lehčích předmětů, naučili jsme se sázet text v LaTEXu, tvořit diagramy v Graphviz, grafy v Gnuplot a generovat dokumentaci ze zdrojového kódu pomocí Doxygen. Také jsme se seznámili se základy typografie.

[ZUM] Základy umělé inteligence → B

Volitelný předmět, který rozhodně můžu doporučit. Postupně se na přednáškách projdou různé oblasti umělé inteligence, některé se i prakticky vyzkouší na cvičeních – prohledávání stavového prostoru, evoluční výpočetní techniky, plánování, multiagentní systémy, teorie her, strojové učení, umělé neuronové sítě. Semestrální prací bylo řešení NP-úplného problému minimálního vrcholového pokrytí grafu pomocí genetického algoritmu (algoritmus inspirovaný biologickou evolucí, který implementuje křížení, mutaci, selekci a některé další pokročilé metody pro diverzifikaci populace).

Líbilo se mi propojení některých předmětů, Doxygen z TED jsem využil při dokumentaci semestrálky z PA2, LaTEX pro semestrálku ze ZUM, kterou jsem pak upravil na semestrálku pro TED. A ZUM se hodily i při programování AI pro semestrálku z PA2 a jeden úkol.

Už se začínám těšit na druhý ročník, který bude určitě zase trochu zajímavější. Ale do té doby musím trochu vydechnout, ještě zbývají 2 měsíce prázdnin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *